Mái chùa Khánh-Anh Evry
bấm vào hình để coi tiếp
 
Bấm vào hình dưới để xem hình mái ngói "hè 2007" mới
 
 
 

xem hinh chua moiMái Chùa Năm 2008