Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản 2551
03-06-2007 tại Chùa Khánh Anh Evry

DSC00503.JPG
DSC00511.JPG
Chánh Điện đã hoàn thành gần xong
DSC00567.JPG
Vì vấn đề an ninh bộ địa phương không chấp nhận cho tổ chức trong chánh điện, Nên ban tổ chức đành phải tổ chức ngoài trời trước chùa
DSC00585.JPG
DSC00594.JPG
DSC00599.JPG
DSC00602.JPG
DSC00622.JPG
Sau khóa Lễ Phật Hòa thượng trụ trì và Ông thị trưởng Evry phát biểu ý kiến
DSC00624.JPG

 

Xem tiếp